TEL: 021-55430551
لوگوی گوهران فیلتر تولید کننده فیلتر

فیلتر گازوئیل کارتریجی

اغلب آلاینده های گازوئیل در مخازن حمل و نگهداری به این سوخت اضافه می شوند. فیلتر های کارتریجی گازوئیل که اغلب بصورت استوانه ای تولید می شوند در سایز های بزرگ برای تصفیه گازوئیل قبل از ورود و پس از خروج از مخازن مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع با توجه به درصد بالای آلودگی در سوخت گازوئیل مصرفی در موتور های دیزلی تصفیه و پاکسازی این سوخت در چند مرحله نیز صورت می پذیرد. بدین گونه که تصفیه گازوئیل در ورودی و خروجی مخازن با فیلتر های کارتریجی گازوئیل و تصفیه برای کاربری در موتور های دیزلی با بکارگیری فیلتر های پیچی و فیلتر های سپراتور آبگیر گازوئیل انجام می گیرد.

در تولید فیلتر های کارتریجی گازوئیل از کاغذ های سلولزی استفاده می شود که با ضخامت مختلف و با ارتفاع مختلفی مصرف شده اند. چین های سطحی کاغذ کارتریج به منظور ایجاد سطح مقطع تماس بیشتر با گازوئیل ایجاد شده است که اجازه عبور دبی بالاتری از جریان سوخت را فراهم می کند.


فیلتر گازوئیل با توری فلزیفیلتر گازوئیل با توری فلزی
موجود
فیلتر گازوئیل با کاغذ سلولزیفیلتر گازوئیل با کاغذ سلولزی
موجود
فیلتر گازوئیل با مش فلزیفیلتر گازوئیل با مش فلزی
موجود


موارد کاربری فیلتر گازوئیل کارتریجی

فیلتر های گازوئیل کارتریجی در سایز های کوچکتر در خط لوله تغذیه گازوئیل در برخی از موتور های گازوئیل صنعتی از نوع سنتی مورد استفاده قرار می گیرند که بجای آنها بر روی موتور های دیزلی مدرن تر از فیلتر های گازوئیل پیچی استفاده می شود. در سایز های بزرگتر از فیلتر گازوئیل کارتریجی اغلب برای تصفیه گازوئیل در ورودی و خروجی منابع و مخاذن گازوئیل در شرکت ها و کارخانه های صنعتی که با گازوئیل سر و کار دارند استفاده می شود. بعنوان مثال برای انبار ها که از لیفتراک برای جابجایی بار و پر کردن قفسه ها استفاده می شود از فیلتر گازوئیل کارتریجی بر روی مخاذن ذخیره استفاده می کنند. این فیلتر ها بیشتر از نوع جاذب ذرات جامد معلق انتخاب می شوند و قابلیت جذب قطرات آب بصورت فیلتر سپرایتور را ندارند.

موارد کاربری فیلتر گازوئیل کارتریجی

TEL : 021-55430551
Email: info [at] goharanfilter [dot] ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Goharan filter Corporation