TEL: 021-55430551
لوگوی گوهران فیلتر تولید کننده فیلتر

فیلتر سپراتور کمپرسور

یکی از مهمترین نوع فیلتر های صنعتی فیلتر سپراتور روغن از هوای کمپرسور می باشد. این فیلتر ها بصورت استوانه ای تولید شده و در خروجی پمپ اسکرو کمپرسور اتصال پیدا می کنند. فیلتر سپراتور روغن از هوای کمپرسور که به اختصار فیلتر کمپرسور نیز نامیده می شود از دو بخش اصلی شامل کارتیج که از الیاف مصنوعی در تولید آن استفاده شده است و یک پوشش بیرونی فلزی تولید شده است.

فیلتر سپراتور روغن از هوای کمپرسور با جذب روغن اولا به جلوگیری از هدر رفتن روغن روان کننده کمک کرده و به کاهش هزینه های کمپرسور می انجامد و ثانیا با تحویل هوا در کیفیت بالاتر در خروجی از ایجاد آلودگی و رسوب در موتور های ثانیوه مصرف کننده هوای فشرده کمک می کند. گروه صنعتی گوهران فیلتر تولید کننده فیلتر سپراتور کمپرسور های اسکرو می باشد.


فیلتر سپراتور روغن از هوای کمپرسورفیلتر سپراتور روغن از هوای کمپرسور
موجود


فاکتور های کیفی فیلتر هوای کمپرسور

برخ لاف بسیاری انواع دیگر از فیلتر های صنعتی ضعف های کیفی فیلتر سپراتور کمپرسور می تواند به سرعت مشکلاتی را در عملکرد پدیدار سازد. آتش گرفتن و ترکیدن فیلتر سپرایتور کمپرسور دو مورد از این نمونه ها هستند که عدم کیفیت در تولید می تواند به همراه داشته باشد.

فیلتر های سپراتور کمپرسور از کارتریج هایی از الیاف مصنوعی استفاده می کنند که به جذب و ادغام روغن می پردازند. تراکم کم این الیاف می توان عدم جذب خداکثری روغن را از هوای فشرده به همراه داشته باشد و از طرفی تراکم بسیار بالا نیز افت فشار را در جریان هوای خروجی از پمپ اسکرو کمپرسور به همراه دارد که خود مشکل دیگری در راندمان کاری کمپرسور پدید می آورد. از این رو انتخاب کارتریج هایی با تراکم مناسب از چالش های اصلی پیش روی تولید کننده فیلتر صنعتی می باشد.

از دیگر موارد کیفی فیلتر های سپراتور کمپرسور مقاومت آنها در برابر جریان هوای فشرده می باشد که هم فشار بالایی دارد و هم در دمای بالایی عمل می کند. جلوگیری از فروپاشی ساختاری در این سری از فیلتر های صنعتی اغلب با بکارگیری یک مش فلزی به دور کارتریج صورت می پذیرد. البته خود این مش فلزی، قابلیت رسانش الکتریکی و استفاده از ارت گیر ها که مانع از باردار شدن فیلتر و انفجار می شود نیز از دیگر فاکتور های کیفی فیلتر سپرایتور کمپرسور محسوب می شوند.

فاکتور های کیفی فیلتر هوای کمپرسور

TEL : 021-55430551
Email: info [at] goharanfilter [dot] ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Goharan filter Corporation