TEL: 021-55430551
لوگوی گوهران فیلتر تولید کننده فیلتر
  

فیلتر هیدرولیک با کاغذ سلولزی

  
فیلتر هیدرولیک با کاغذ سلولزی
   شماره فنی : ‎    
   نوع : پر فشار      
موجود
فیلتر های هیدرولیک هم با کارتریج هایی از نوع کاغذی و از جنس سلولزی تولید می شوند و هم بصورت کامل مش فلزی. گروه صنعتی گوهران فیلتر تولید کننده سایز های مختلف فیلتر های هیدرولیک با مغزی کاغذ سلولزی با قابلیت عملکرد در دما و فشار بالای جریان روغن هیدرولیک می باشد.

فیلتر های استوانه ای با کارتریج سلولزی بیشتر برای کاربری بعنوان فیلتر روغن صنعتی ایده آل هستند و به شکل سطلی در تصفیه روغن در گردش در دستگاه های تراش و کمپرسور ها مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در جریان های روغن هیدرولیک هم فشار و کم دها نیز از فیلتر روغن هیدرولیک به شکل کارتریجی با مغزی سلولز استفاده می شود. قطر و ارتفاع فیلتر های هیدرولیک با کارتریج سلولزی به دبی جریان سیال و ویسکوزیته بستگی دارد. در قیاس با کارتریج های فیلتر هیدرولیک از نوع مش فلزی اغلب دبی قابل عبور توسط فیلتر هیدرولیک با کارتریج سلولزی کمتر می باشد.

TEL : 021-55430551
Email: info [at] goharanfilter [dot] ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Goharan filter Corporation